Stichting Inclusief Onderwijs
Laagte Kadijk 146
1018 ZD Amsterdam
tel 06 50661027
fax +31 (0)20 6388166
email: grooff1@hotmail.com


Wet Passend Onderwijs

Deze wet beoogt elk kind een passende plek in het onderwijs te geven. De school waar het kind is aangemeld,  heeft als taak deze passende plek te vinden. Bij hen op school of op een andere ‘speciale’ school als ze tenminste  kan aantonen het kind zelf geen passend onderwijs te geven. De scholen hebben met deze wet ook geld gekregen van de regering om de ondersteuning die een kind behoeft om goed te leren te kunnen geven. Het geld is dus niet langer kind gebonden zoals bij de rugzakwet, maar wordt aan scholen gegeven met de bedoeling dat zij het inzetten om meer leerlingen ondersteuning te bieden zodat ze niet naar het speciaal onderwijs hoeven.

Dit ondersteuningsgeld wordt door de overheid als lumpsum aan samenwerkingsverbanden van scholen gegeven. Een samenwerkingsverband bestaat uit reguliere en speciale scholen. Deze samenwerkingsverbanden op hun beurt verdelen het geld over de bij hen aangesloten scholen. Hoe zij dit verdelen is vaak  onduidelijk want ze hoeven de belasting betaler geen rekenschap te geven van dit geld. Sommige samenwerkingsverbanden verdelen het over de scholen zonder rekening te houden met het aantal ‘zorgleerlingen’. Anderen zetten het in opdat geen enkel kind meer naar de speciale school hoeft. De speciale leerkrachten komen dan naar de reguliere school. Helaas zijn er ook samenwerkingsverbanden die sommige kinderen te ingewikkeld vinden en dan maar geen plek aanbieden, want zelfs de speciale school wil deze kinderen  niet accepteren. Ouders worden dan aangeraden om leerplichtontheffing aan te vragen. Dit hoeven de ouders niet te doen! Zij kunnen onderwijs voor hun kind opeisen. 

Sinds de ratificatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is ook het zoeken naar een reguliere school voor je dochter of zoon met handicap vanzelf sprekender geworden. Want in dit verdrag wordt onderwijs op de reguliere school als het beste voor het kind met handicap(s) en dus ook als recht gezien. De adviesraad ‘In 1 school’  van d NSGK en Defense for children kan de ouder hierbij helpen.  Zie www.in1school.nl