top of page

Basisschool Ubuntu

De nieuwe inclusieve basisschool Ubuntu in de Indische Buurt heeft ouderverklaringen nodig.

Heb je een kind van 2-4 jaar oud, en sta je achter het initiatief, verklaar dan je interesse in de school via deze link. Vul bij de initiatieven in: Ubuntu. Je zit dan nog nergens aan vast. 

Voor meer info: zie hieronder.

Steunt u de Inclusieve basisschool UBUNTU ook? Laat dan dan hier uw gegevens achter en blijf op de hoogte!

Aanmeldformulier

Bedankt voor je aanmelding!

Ubuntu

Gelijke onderwijs kansen in de Indische Buurt:

Project De Inclusieve Wijkschool Ubuntu, een nieuwe basisschool naar Italiaans model

Veel inwoners en bewonersorganisaties van de Indische buurt voelen de behoefte een basisschool te kunnen kiezen waarin hun kinderen dezelfde onderwijskansen krijgen als op witte scholen en waar hun kinderen  niet gediscrimineerd worden naar taal ontwikkeling, handicap of leerprobleem of naar hun sociaaleconomische milieu. Zij zien in dat dit ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind verbetert en burgerschap bevordert, omdat de schoolgemeenschap leert dat discrimineren niet mag, ook niet naar handicap.

De op te richten school naar Italiaans model zal in deze behoefte voorzien.

Wat zijn de kenmerken van het Italiaanse model?

 1. Het kind staat centraal in de onderwijs structuur.

 2. Elk kind uit de buurt wordt aangenomen, zonder selectie naar talent of handicap.

 3. Vanaf groep 3 heeft elke klas een reken- en een taalleerkracht zodat deze zich kunnen verdiepen in reken- of taalonderwijs, zoals taalonderwijs aan niet-Nederlandstaligen.

 4. Vanaf groep 3 gaan deze leerkrachten met de kinderen mee tot en met groep 8, zodat ze de kwaliteiten en behoeftes van de kinderen goed leren kennen. Een groot voordeel hiervan is dat cursussen, die erop gericht zijn met bepaalde problematiek om te gaan, doelmatiger zijn, omdat de leerkracht jaren meegaat met de kinderen.

 5. De 2e voorwaarde is dat de zorg die nodig is voor een bepaalde leerling ook zonder meer gegeven wordt door de gemeente en wederom als extra handen in de klas komt.

 6. Onderwijsmethodes die hun waarde bewezen hebben.

IBTV: FFF 2023 Debat inclusieve school UBUNTU

De naam Ubuntu is gekozen omdat het staat voor solidariteit met elkaar wat zich niet alleen uit in respect voor elkaar maar ook in het elkaar ondersteunen en opkomen voor elkaars rechten.

...

Steun

Zoals gezegd krijgt dit initiatief veel steun van de buurt en kreeg het zelfs de eerste prijs tijdens een wijkavond voor buurtinitiatieven.

Hieronder vind u de lijst met ondersteunende organisaties.

 • Stichting MOI

 • Stichting Onze Hoop

 • Life &Style

 • Vrouwen voor Vrouwen

 • Dappere dames

 • Club 10

 • St Meevaart

 • Trans Amsterdam

 • Reggae Community en ZEN Social Productions

 • Radio Hulde

 • Alle Kleuren Oost

 • Studio Bla Bla

 • Stichting Aan Een.

 • Al Amal huiswerkbegeleiding.

 

Hiernaast schept het kinderrechten verdrag, het verdrag handicap en het VN duurzaam ontwikkelingsdoel 4, een verplichting voor de (lokale) overheid om inclusief onderwijs te realiseren.

Klaslokaal op basisschool
bottom of page